Comparativas significativas

Hace unos días, en declaraciones a los medios de comunicación celebradas en el recinto ferial Ficoba de Irun, el alcalde irundarra en funciones recordaba que el PSE-EE fue “la fuerza más votada” en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y, además, ha ganado en “votos y porcentaje”. Lo contaba eitb.eus en su cronica, que seguía así: Por ello, ha sostenido que se sienten “plenamente legitimados social y políticamente para seguir liderando esta ciudad”.

“Creo que ese día los ciudadanos transmitieron ideas muy claras. En la del Ayuntamiento, la diferencia entre PSE y PNV fue de más de 3.600 votos”, ha reflexionado. Por tanto, ha opinado que “los ciudadanos transmitieron también una idea sobre cómo quieren que se siga liderando esta ciudad”.

Hagamos un ejercicio, que es muy fácil de entender

Situemos dicha argumentación en Andoain. Éste sería el símil: En Andoain EH Bildu fue “la fuerza más votada” en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y, además, ha ganado “votos y porcentaje”. Por ello, ha sostenido que se sienten “plenamente legitimados social y políticamente para seguir liderando esta ciudad”.

“Creo que ese día se votó en varias urnas y los ciudadanos transmitieron ideas muy claras. En la del Ayuntamiento, la diferencia entre EH Bildu y PSE-EE fue de 900 votos”, ha reflexionado. Por tanto, ha opinado que “los ciudadanos transmitieron también una idea sobre cómo quieren que se siga liderando esta ciudad”.

Analicemos lo mismo, pero comparándolo con datos:

Irun, 26M. Elecciones municipales:

  1. PSE-EE: 10.172 votos (%35’73)
  2. EAJ-PNV: 7.073 votos (%24’85)

Distancia del primero al segundo: %10’88

Andoain, 26M. Elecciones municipales:

  1. EHBildu: 2.823 votos (%38’52)
  2. PSE-EE: 1.941 %votos (26’49)

Distancia del primero al segundo: %12’03

Los datos dan otra información significativa, que sirve para reforzar lo conseguido por EH Bildu en Andoain. En nuestro municipio la diferencia que le saca el primer partido al segundo es porcentualmente mayor.

  • Dicho lo cual, si la argumentación del PSE-EE sirve para Irun, ¿por qué no sirve para Andoain? ¿Por qué ha de ser diferente?
  • Si a los ciudadanos de Irún se les entiende tan bien lo que transmiten a través de las urnas, ¿por qué no se entiende de la misma forma lo expresado por los ciudadanos de Andoain?
  • ¿Por qué lo que es bueno y lógico para Irún, no lo es para Andoain?

Manifestua

Aukera bat merezi du

Apirilaren 28an eta maiatzaren 26an “Demokraziaren festa” bana izan zen Andoainen, hauteskunde bitartez. Biak ala biak, iritzi publikoan argi geratu zenez, garrantzia handikoak. Hauteskunde Orokorretan, eta baita Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan ere, Andoainen normaltasuna nagusitu da. Andoain maite eta bizi dugun guztiok gara horren kontziente. Ordezkari politikoek ere, adierazpen ezberdinetan, normaltasun egoera hori nabarmendu nahi izan dute.

Bi hauteskundeak alderatzen jarrita, azpimarragarria da maiatzaren 26ko Udal hauteskundeetan alderdi batek eta bereziki hautagai batek jaso duen emaitza. Demokrazia garaiko boto kopuru handiena pilatu du, eta gainerako hautagaiei alde handia atera die. Herriak, demokrazia zuzenaren bitartez, oso epai argia eman die ordezkari politikoei. Gauzak horrela, herritarren mandatua jaso duten hamazazpi zinegotziei eskaera bikoitza egin nahi diegu: herritar gehiengoak adierazi duenari jaramon egitea, eta Andoaingo interesei eustea.

“Demokraziaren festa” ezin da hiru asteetara trukean erabiliko den txanpona bilakatu. Andoain normaltasunaren bidean murgilduta dago, eta andaindarrek oso mezu argia eman dute: Datozen lau urteetako gidaritza hartzeko aukera Andoni Alvarez Leteri dagokio. Datorren ekainaren 15eko kargu hartze ekitaldiari begira, herritarren mandatua bermatzeko beharrezko diren pausuak eman beharko liratekeela uste dugu. Eman diezaiogun aukera bat herritarrek adierazitakoari.

 

* Sinatzaileak: Garbiñe Huizi, Xabier Sanchez, Ane Amondarain eta Benito Gaztañaga.

 

Manifiesto

Se merece una oportunidad

El 28 de abril y el 26 de mayo se celebró en Andoain la “Fiesta de la Democracia”, con sendas elecciones celebradas. Ambas citas fueron de suma importancia, tal y como quedó reflejado en la opinión pública. En Andoain la normalidad ha destacado por encima de cualquier circunstancia, tanto en las elecciones generales como en las elecciones municipales y forales. Todas las personas que amamos y vivimos en Andoain somos conscientes de ello. Incluso las y los responsables políticos han querido destacar esa normalidad en sus declaraciones.

Si comparamos las dos citas electorales, es remarcable el resultado que ha obtenido un partido político, y sobre todo, un candidato concreto, en las elecciones del 26 de mayo. Ha reunido el mayor número de votos desde que se instauró la democracia, y les ha sacado una gran diferencia a las demás candidatas. Mediante la democracia directa, el pueblo ha mandado un mensaje claro a los y las responsables políticas. Por lo tanto, queremos realizar una doble petición a los y las 17 concejalas que han recibido el mandato de esa democracia directa: que tengan en cuenta lo expresado por la mayoría de la ciudadanía y mantengan los intereses de Andoain.

“La Fiesta de la Democracia” no puede convertirse en moneda de cambio, a tres semanas de las elecciones. Andoain está dando pasos en la normalización y se ha envíado un mensaje claro: la alcaldía le corresponde a Andoni Alvarez Lete. De cara al acto de toma de posesión del 15 de junio se deberían dar los pasos para garantizar ese mandato expresado por la ciudadanía en las urnas. Debemos dar una oportunidad a lo expresado por la ciudadanía.

* Firmantes: Garbiñe Huizi, Xabier Sanchez, Ane Amondarain y Benito Gaztañaga.

Gutuna

Udal autonomiaren alde

Ezjakintasuna nagusi da egun hauetan, Euskadiko hainbat udalerritako alkateen hautaketari lotuta. Badirudi Euskadin EAJ-PNV eta PSE-EEren arteko hitzarmen globala jarriko dela indarrean. Hitzarmen horrek, edonondik ikusita, udalen autonomia auzitan jartzen du. Nahiz eta hitzarmena legezkoa eta legitimoa izan, ez da egokiena demokrazia osasuntsu baten ikuspegitik. Alkate bakoitza dagokion herrian hautatzea da idealena eta logikoena. Etengabe mehatxatuta dagoen udal autonomia, adibidez, defendatu beharko litzateke esanez Tolosako alkatetza Tolosan erabakitzen dela, Irungoa Irunen, eta Andoaingoa Andoainen. Horixe izango litzateke, gainera, bizikidetzarentzat botikarik osasungarriena. Beste aukerak, udalerrietatik kanpo egindako paktuek alkatetzak kendu eta jartzearen politikak alegia, hurrengo lau urtetarako bizikidetza gaiztotzea besterik ez dakar.

Andoainen, Bilduko Andoni Alvarez hautagaiak botuen %38a eskuratu du, bigarren alderdiari ia 900 botoko aldea ateraz. Hala ere, kanpotik hartutako erabaki batek alkatetza ken diezaioke.

Alkatetza eskuratzeko alderdi politikoen arteko hitzarmenak herriko ikuspegitik beharko luke izan. Ez da ahaztu behar udal hauteskundeetan markak hautatzen direla, baina aldi berean pertsonak ere kontuan hartzen direla. Hautesle askok pertsona batzuekiko edo besteekiko senti dezaketen gertutasunaren arabera ematen dute botoa. Baina errespetatu beharko litzatekeen logika hori hankaz gora jartzen dute alderdien kupulek lurralde mapak aurrean dituztela har ditzaketen erabaki hotzengatik. Goitik inposatutako politikek udalgintza zein autonomia sakratua ezabatzen dituzte. Eta ez da sinesgarria esatea egonkortasun instituzionalaren izenean egiten direla udaletatik kanpoko akordio mota horiek.

Egonkortasun instituzionalak kontuan hartu behar du, instituzioen bideragarritasunaz gain, funtsezkoa den beste zerbait: gizartearen egonkortasuna. Andoainen gatazkan bizitzetik bakean oinarritutako bizikidetzara igaro gara. Gizarte mailako egonkortasuna lortu da. Bake giroan botoa ematera joan gara eta ez da komeni egunerokasuna tentsionatzea kanpotik hartutako erabaki batengatik. Kanpotik alkatetza erabakitzeak desiragarria ez den ezinegona sor dezake.

Ez dugu uste poztekoa denik alderdi politiko bat alkatetzara eramatea kanpotik eratorritako erabaki batengatik. Behartuta eta diziplinaz hartutako erabakiak etsipena eragin dezake botuemaile askorengan, baita eurenak ere, datozen hauteskunde prozesuei begira.

*SINATZAILEAK: JOSU PERALES, GARBIÑE AGIRRE, JESUS MARI ARAKAMA, MILA GARRALDA, MIREN ANSA ETXEBERRIA

 

Carta

En defensa de la autonomía municipal

Vivimos días de incertidumbre en torno a la elección de alcaldías en Euskadi. Parece que va a funcionar sí o sí un pacto global entre el PNV y el PSE. Un pacto que, se mire por donde se mire, pone en cuestión la autonomía municipal. Y lo hace aunque ese pacto sea legal y legítimo, desde luego, pero no lo más conveniente para una sana democracia. Lo ideal, pero incluso lo lógico en democracia, es que la alcaldía de cada municipio se decida en cada municipio. La autonomía municipal amenazada constantemente debería defenderse por ejemplo con el principio de que la alcaldía de Tolosa se decide en Tolosa, la de Irún en Irún y la de Andoain en Andoain. Sería, además, la mejor medicina para la convivencia. Lo otro, el quitar y poner alcaldías por un pacto territorial hecho fuera de cada municipio concreto no es sino una forma de crispar la convivencia y envolverla de un malestar para cuatro años.

En Andoain, el candidato Andoni Álvarez de Bildu ha sacado más del 38% de los votos, sacando a la segunda fuerza nada menos que cerca de 900 votos, corre el riesgo de ver como una decisión tomada fuera de Andoain le arrebata la alcaldía.

Cualquier pacto entre fuerzas políticas para lograr la alcaldía debería ser estrictamente local. No hay que olvidar que en las municipales se vota por marcas pero también en función de personas. Muchos votantes deciden qué votar por sus preferencias con tal o cual persona a la que consideran mejor que otras. Pero esta lógica de respeto a los votantes que hay que respetar, puede quedar aniquilada por una fría decisión tomada por unas cúpulas sobre un mapa territorial. Son justamente las políticas impuestas desde arriba las que se cargan el municipalismo y la sagrada autonomía. Y no es convincente la explicación de que este tipo de acuerdos externos a los municipios concretos se hace sólo por la estabilidad.

La estabilidad no sólo debe contemplar la viabilidad de las instituciones sino que debe reconocer algo fundamental: la estabilidad social. En Andoain, de la convivencia en conflictividad hemos pasado a una convivencia en paz. Se ha logrado una estabilidad social. Hemos ido a votar en concordia y no es aconsejable crispar nuestra vida cotidiana porque una decisión externa ha decidido que la alcaldía elegida sea la consecuencia de un pacto ajeno al municipio, generando con ello un malestar no deseado.

No creemos que sea una satisfacción aupar a la alcaldía a un partido político como consecuencia de una decisión externa, obligación y disciplina, que, además puede generar decepción en numerosos votantes, incluidos los suyos, para próximo comicios electorales.

FIRMANTES: JOSU PERALES, GARBIÑE AGIRRE, JESUS MARI ARAKAMA, MILA GARRALDA, MIREN ANSA ETXEBERRIA

Street Art Andoaingo kaleetan

Street Art en las calles de Andoain

Zure sinadura behar dugu!

¡Necesitamos tu firma!